Erätyttöjen syyskokouksen päätöksiä

Riihimäen Erätytöt ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.10.2021. Kokouksessa hyväkyttiin lippukunnalle toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä valittiin lippukunnan hallitus tulevalle kalenterivuodelle.

Vuonna 2022 lippukunnanjohtajana toimii Lotta Kurki ja lippukunnanjohtajan apulaisena Julia Sinivuori. Sihteerinä jatkaa Firosa Arsad. Muut hallituksen jäsenet ovat Nita Sinivuori, Wilma Halmesmäki, Saana Palokangas ja Niina Hartikainen.